Vacature Twee Leden Raad van Toezicht

Twee Leden Raad van Toezicht in Middelharnis

Sluitingsdatum:

Twee leden Raad van Toezicht


HBO , WO

De organisatie

Zuidwester is er voor mensen met een beperking. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en stoornis in het autismespectrum. Zuidwester ondersteunt hen op gebied van wonen, dagbesteding en zinvol werk. Ook biedt Zuidwester individuele begeleiding en behandeling. 2.000 medewerkers en 600 vrijwilligers zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor de cliënten. Met meer dan 160 locaties is Zuidwester actief in Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten, Rotterdam en Hoeksche Waard), Zeeland en West-Brabant. De medewerkers van Zuidwester helpen mensen die dag en nacht zorg nodig hebben en mensen die met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Cliënten kunnen kinderen of (jong)volwassenen zijn, ouderen of zelfs een heel gezin. Zuidwester biedt deze ondersteuning, zoals hiervoor aangegeven, in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Dit doet Zuidwester vanuit haar locaties of gewoon bij cliënten thuis.

De missie

Binnen Zuidwester wordt er samen met de cliënten naar mogelijkheden voor een waardevol leven gezocht. Door zeggenschap te geven en te ondersteunen op het gebied van wonen, dagbesteding en zinvol werk. En het bieden van individuele begeleiding en behandeling.

De visie

Bij het ondersteunen van mensen respecteert Zuidwester de individualiteit. De mogelijkheden van ieder mens worden gestimuleerd. Het erkennen van gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ieder mens heeft dromen, verlangens en doelen in zijn leven.

Zuidwester motiveert, bekrachtigt en ondersteunt. De betrokkenheid, rol en positie van familie en het persoonlijk netwerk van de cliënt, in en met de samenleving, vormen daarbij een belangrijk aspect van het werk. De interactie tussen cliënten en medewerkers vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. Voor Zuidwester ligt de focus op waardevol leven en zinvol werk voor zowel cliënten als medewerkers.

Besturing en toezicht

De organisatie wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur-/Raad van Toezichtmodel. Goed bestuur vraagt onder meer om informatie vergaren, keuzes maken, stelling nemen, ergens voor staan en aanspreekbaar zijn. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van Zuidwester. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht heeft verschillende aandachtsgebieden. Dat zijn: kwaliteit en zorg, ontwikkeling van algemeen en sociaal beleid, overleg met de medezeggenschap, financieel beleid en bedrijfsvoering en huisvesting. De raad werkt in overeenstemming met de statuten van Zuidwester en de Governancecode Zorg 2022 en bekleedt alle daarin genoemde rollen. Daarbij fungeert de recent geactualiseerde toezicht visie als leidraad voor de wijze, waarop de raad toezicht wil houden. De Raad van Toezicht van Zuidwester kenmerkt zich door een betrokken houding en zorgt dat hij zich onder andere via werkbezoeken en gesprekken met de diverse gremia en het inzien en beoordelen van de managementrapportages een goed beeld vormt over de kwaliteit van de besturing. De Raad van Toezicht laat hierbij een explorerende en reflectieve attitude zien die dialoog stimuleert, uitnodigend is en uitgaat van vertrouwen.


Vanwege het verlopen van de termijn van twee leden zoekt de Raad van Toezicht per 1 december 2023, twee inhoudelijk deskundig en betrokken nieuwe toezichthouders. We zoeken een toezichthouder met expertise van financiën en ICT die als beoogd voorzitter ook participeert in de auditcommissie. Daarnaast zoeken we een voorzitter van de kwaliteitscommissie met een organisatiekundig en HR profiel.
De Raad van Toezicht is een team dat waarden gedreven werkt en de visie van Zuidwester ook daadwerkelijk uitdraagt. Om dit te kunnen waarmaken, ontvangt de Raad van Toezicht periodiek rapportages om een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie.

Daarnaast heeft de raad constructieve gesprekken met de bestuurder, andere relevante partijen en stakeholders om te zorgen voor een compleet beeld van de organisatie en de omgeving om op deze wijze te zorgen voor kennis van de relevante ontwikkelingen voor Zuidwester.

De cultuur binnen deze Raad van Toezicht is collegiaal en constructief, waarbij men bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. Binnen de raad zijn er drie commissies, de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie kwaliteit. Alle leden zijn in staat om hun integrale rol van toezichthouder in te vullen en hebben daarnaast een extra portefeuille.

Algemene eisen

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;
 • gevoel voor en ervaring in governance;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • actief en betrokken bij de organisatie, staat open voor werkbezoeken en toont interesse;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • reflectief vermogen;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid en aanwezigheid op alle vergaderingen.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Specifieke eisen Financiën/ICT ook voorzitter van de auditcommissie

Zuidwester zoekt een ervaren toezichthouder bij voorkeur met een financieel profiel met ervaring van ICT-vraagstukken en met optioneel kennis van vastgoedvraagstukken in het publieke domein. Het nieuwe lid van de raad is beoogd voorzitter van de auditcommissie. Financieel-economische kennis en kennis van risicomanagement is bij u ruim aanwezig.

Daarnaast beschikt u specifiek over kennis en ervaring op het vakgebied informatiemanagement en informatievraagstukken. In uw deskundigheid op het terrein van financiën heeft u een brede visie op de betekenis van de portefeuille financiën. U bent analytisch sterk en een prettige en loyale collega binnen de raad.

Specifieke eisen organisatiekundig/HR ook voorzitter van de commissie kwaliteit

Voor dit specifieke profiel zoeken we een toezichthouder die organisatiekundig sterk is en kennis heeft van verandermanagement met bij voorkeur een organisatiekundige achtergrond. Vanwege de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt heeft u een visie op innovatie in relatie tot strategisch HR-beleid en heeft u een visie op modern en toekomstbestendig werkgeverschap en organisatieverandering. Juist in de langdurige zorg is innovatief HR-beleid en management van belang voor de continuïteit van zorg en voor de kwaliteit van dienstverlening. U bent goed op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen op deze gebieden; moderne organisaties en HR. U bent analytisch en goed in staat om op strategisch niveau mee te denken over deze essentiële thema's.

Competenties

 • stevige persoonlijkheid;
 • teamspeler;
 • overstijgende, strategische blik;
 • oprechte interesse en nieuwgierigheid en het vermogen tot oordeelsvrij bevragen;
 • lef;
 • vernieuwend en veranderingsgezind;
 • passie voor de sector en hart voor de doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden

De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens, waarbij de adviesregeling van de NVTZ wordt gevolgd. Voor 2023 is Zuidwester ingedeeld in Klasse IV.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Lidewij Geertsma. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op een nader te bepalen datum.Functie:twee leden raad toezicht
Startdatum:30-11-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:Lagere school
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:24 – 28

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Zuidwester via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Middelharniskrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de middelharniskrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Vacatures Middelharnis
 2. Twee Leden Raad van Toezicht Zuidwester 30-11-2023

Bekijk ook andere vacatures