Verleende vergunning APV burgemeester en wethouders - Middelharnis, Pr. Bernhardlaan - plaatsen containers

Aanvraag voor overig

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning Algemene plaatselijke verordening (Apv) verleend aan Geluk Groep voor het plaatsen van containers, Pr. Bernhardlaan in Middelharnis. De vergunning geldt van 17 januari tot en met 1 april 2024. De verzenddatum is 20 februari 2024 en het referentienummer is Z-24-159563. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij geven u in overweging om, voordat u bezwaar indient, eerst telefonisch contact met ons op te nemen om het genomen besluit te bespreken (14 0187). U kunt ook direct bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval uw naam, uw adres, de dagtekening, referentienummer, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het daarmee niet eens bent bevatten. Het besluit treedt direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de Rechtbank Rotterdam via mijn.rechtspraak.nl/start/burger.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Middelharnis. Bekijk alle Bekendmakingen Middelharnis in .

https://middelharniskrant.nl/bekendmakingen-middelharnis/

Deel dit bericht:

Redactie Middelharniskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Middelharniskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Middelharnis.

Gerelateerde berichten