Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Nieuwdorp 50, Visserstraat 63, kademuur Spuiplein te Middelharnis

Aanvraag voor sloopvergunning

De gemeente heeft op 14 december 2023 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00175 voor een omgevingsvergunning betreffende het slopen van een woning, een kademuur en garages op locatie Nieuwdorp 50, Visserstraat 63, kademuur Spuiplein te Middelharnis. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen: •slopen op grond van de ruimtelijke regels •slopen op grond van ruimtelijke regels Inzage De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Bezwaarmogelijkheid Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en eindigt op 25 januari 2024. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Middelharnis. Bekijk alle Bekendmakingen Middelharnis in .

https://middelharniskrant.nl/bekendmakingen-middelharnis/

Deel dit bericht:

Redactie Middelharniskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Middelharniskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Middelharnis.

Gerelateerde berichten