GEMEENTEBLADKennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning Oudelandsedijk 63, 3241LL Middelharnis

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 7 december 2023 een ontwerpbesluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00142 voor een omgevingsvergunning betreffende het brandveilig gebruik van Hospice Calando op locatie Oudelandsedijk 63, 3241LL Middelharnis. In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het besluit betreft:•het brandveilig gebruikInzageDe stukken kunt u gedurende 6 weken inzien ter inzage in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de stukken in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage of via jeleefomgeving.nl/inzien/823658727/6d917072-9d84-11ee-8161-005056011332.ZienswijzenGedurende 6 weken tot 23 januari 2024 kunt u bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling, een zienswijze tegen het voornemen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer te vermelden.Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Middelharnis. Bekijk alle Bekendmakingen Middelharnis in .

https://middelharniskrant.nl/bekendmakingen-middelharnis/

Deel dit bericht:

Redactie Middelharniskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Middelharniskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Middelharnis.

Gerelateerde berichten