GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Oudelandsedijk 63, 3241LL Middelharnis

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De gemeente heeft op 29 januari 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00142 voor een omgevingsvergunning betreffende het brandveilig gebruik van Hospice Calando op locatie Oudelandsedijk 63, 3241LL Middelharnis. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:•het brandveilig gebruikInzageDe stukken kunt u gedurende 6 weken inzien ter inzage in het gemeentehuis van Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is op maandag en vrijdag geopend van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt de stukken in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage of via jeleefomgeving.nl/inzien/823658727/aa9993cb-c015-11ee-a32c-0050560122a3.BeroepstermijnGedurende zes weken tot uiterlijk 19 maart 2024 kan beroep tegen de verleende omgevingsvergunning worden ingesteld bij de Rechtbank te Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, als:1u belanghebbende bent bij de vergunning, of2u geen belanghebbende bent maar:•wel een zienswijze hebt ingediend over het ontwerpbesluit, of•als u geen zienswijze hebt ingediend over het ontwerpbesluit maar kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest dit (tijdig) te doen; of•als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die na de terinzagelegging van het ontwerp zijn doorgevoerd.evens kunnen voornoemde personen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden overlegd.InwerkingtredingDe verleende omgevingsvergunning treedt in werking de dag na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, treedt de omgevingsvergunning niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.Meer informatieVoor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0187.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Middelharnis. Bekijk alle Bekendmakingen Middelharnis in .

https://middelharniskrant.nl/bekendmakingen-middelharnis/

Deel dit bericht:

Redactie Middelharniskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Middelharniskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Middelharnis.

Gerelateerde berichten